ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΤΗΕ LOFT ΙΔΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ελευσίνα, 20/03/2017

Καλούμε τα μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της THE LOFT ΣΤΕΓΗ ΙΔΕΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2017 και ημέρα Τρίτη στις 18:00, στην έδρα της ΚΟΙΝ.ΣΕΠ επί της οδού Κριεκούκη 27,19200, Ελευσίνα.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Τροποποίηση Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016.
  2. Διοικητικός Απολογισμός 2016.
  3. Οικονομικός Απολογισμός 2016.
  4. Προγραμματισμός Δράσεων 2017.
  5. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2017.
  6. Διάφορα – Προτάσεις Απολογισμός Δράσεων του 2016

 

Ο Προεδρος                                                                                       Ο Γραμματέας

 

 

Σιδέρης Χ. Ιωάννης                                                                 Βρούβας Δ. Κωνσταντίνος

Share Μοιράσου το