ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΝΑΛΛΗΖΑ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΝΑΛΛΗΖΑ

Αιγάλεω 14/06/2021

Η Διαχειριστής  της Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΝΑΛΛΗΖΑ  με αριθμό  Μητρώου 000039703010,  προσκαλεί τα μέλη της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του καταστατικού. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία την Κοιν.Σ.Επ.  το Σάββατο 19/06/2021 , ώρα  15: 00  με τα  εξής  θέματα:

1.            Διαχειριστικός  Απολογισμός  2020

2.            Προγραμματισμός Δράσεων   2021

3.            Έγκριση ή μη οικονομικών καταστάσεων

4.            Διανομή κερδών / ζημιών

 Η  Διαχειριστής 

Καραμάνη Αργυρώ

Share Μοιράσου το