ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Εταιρικό Νέο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

Προς : Μέλη Κοιν.Σ.Επ. «Δράση & Ενέργεια» 

Η Διοικούσα επιτροπή της ΚοινΣΕπ Δράση και Ενέργειας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 6/ 7 / 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30, στα γραφεία της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στην Ρήγα Φεραίου 135 στον Βόλο, με τα εξής θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός 2019.
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2019
  3. Προγραμματισμός Δράσεων 2020.
  4. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2020
  5. Διανομή κερδών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιώργος Ράιος

Share Μοιράσου το