ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.: 2-28/3/2017

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.: 2-28/3/2017

Στην Ελευσίνα σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 18.00 μετά από πρόσκληση της διοικούσας επιτροπής της Κοιν.Σεπ «The LOFT ΣΤΕΓΗ ΙΔΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ” με Αρ. Έγκρισης.: Δ01053, η οποία αποτελείται από τους .:

1) Παναγιώτης Θαλάσσης του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Πάτρα στις  3.8.1987, κάτοικος Γλασκώβης, 33 Calgary Street, G06 Flat B G4 0XB, με ΑΔΤ ΑH-057176/24.7.2008 του Α.Τ. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 142093870 της

Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

 

2) Ιωάννης Σίδερης του Χρήστου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29.11.1987, κάτοικος Ελευσίνας, Δήμητρος 69, με ΑΔΤ Χ-038763/16.7.2002 του Α.Τ. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 142076626 της Δ.Ο.Υ.Ελευσίνας.

 

3) Κωνσταντίνος Βρουβάς του Δημητρίου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 5.8.1991, κάτοικος Ελευσίνας, Παρασκευά Ηλιάδη 40, με ΑΔΤ ΑΕ-547444/16.5.2007 του Α.Τ. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 149397707 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

 

4) Σταμάτιος Διαμαντής του Ιωάννη, που γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 10.7.1987, κάτοικος Ελευσίνας, Δημ.Κριεκούκη 27, με ΑΔΤ Χ-203386/19.2.2003 του Α.Τ. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 134775150 της Δ.Ο.Υ.Ελευσίνας.

 

5) Ερμής Λιανός του Ορέστη, που γεννήθηκε στον Χολαργό στις 27.1.1988, κάτοικος Ελευσίνας, Αλκιβιάδου 30, με ΑΔΤ ΑΜ129534/5.1.2015 του Α.Τ. Ελευσίνας, με ΑΦΜ 142090922 της Δ.Ο.Υ.Ελευσίνας

 

 Υπαρχούσης πλήρους και νόμιμης απαρτίας, η συνεδρίαση προχωρεί στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Τροποποίηση Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016.
  2. Διοικητικός Απολογισμός 2016.
  3. Οικονομικός Απολογισμός 2016.
  4. Προγραμματισμός Δράσεων 2017.
  5. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2017.
  6. Διάφορα – Προτάσεις.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016

Ο πρόεδρος της Διοικούσας επιτροπής ενημερώνει τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ ότι βάσει του Ν.4430/2016 θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του καταστατικού βάσει των νέων διατάξεων και να κατατεθούν στο Υπουργείο Εργασίας στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Όλοι τα μέλη συμφωνούν να πραγματοποιηθεί οι αλλαγές που χρειάζονται στο καταστατικό.

Θέμα 2ο:  Διοικητικός Απολογισμός 2016

Τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν ύστερα από διαλογική συζήτηση πραγματοποίησαν τον διοικητικό απολογισμό για το 2016 και συντάχθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία θα κατατεθούν στον Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα γενική συνέλευση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: Στελέχωση ομάδας  γραφείου οργάνωσης Φεστιβάλ Αισχύλεια, στελέχωση ομάδας υποστήριξης προώθησης και παραγωγής για τη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.

 

Θέμα 3ο: Οικονομικός Απολογισμός 2016

Η πορεία της επιχείρησης για το 2016 καταγράφθηκε από τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ και βρίσκονται στο έντυπο που επισυνάπτεται.

Θέμα 4ο: Προγραμματισμός Δράσεων 2017

Τα μέλη της επιχείρησης προτείνουν κατά το έτος 2017 να πραγματοποιηθούν ενδεικτικά τα εξής.: Στελέχωση προσωπικού στο φεστιβάλ  Αισχύλεια, check in, παραγωγή, γραφείο διοργανώσεως, social media, website.

Όλα τα μέλη συμφωνούν παμψηφεί για τις παραπάνω δράσεις οι οποίες καταγράφθηκαν στο ειδικό έντυπο και επισυνάπτονται.

Θέμα 5ο: Οικονομικός Προϋπολογισμός 2017

Ο κύκλος εργασιών για το έτος 2017 αναμένεται να είναι στο ύψος των 20.000 €. (είκοσι χιλιάδες ευρώ) τα οποία θα προέρχονται από συνεργασία με Δήμους και την παροχή των εργασιών μας

Θέμα 6ο: Διάφορα – Προτάσεις

Δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις .

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν όπως ακολουθεί.

Παναγιώτης Θαλάσσης του Δημητρίου

Ιωάννης Σιδέρης του Χρήστου

Κωνσταντίνος Βρουβάς του Δημητρίου

Σταμάτιος Διαμαντής του Ιωάννη

Ερμής Λιανός του Ορέστη

Ελευσίνα 12/03/2017

 

 

Ο Προεδρος                                                                                       Ο Γραμματέας

 

 

Σιδέρης Χ. Ιωάννης                                                                 Βρούβας Δ. Κωνσταντίνος

Share Μοιράσου το