ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  1/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΚΛΕΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ

Ρόδος ,σήμερα 27 Ιουνίου  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 συνήλθαν τα μέλη της νεοεκλεγείσας Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ  που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις  26/6/2017  μετά από πρόσκληση πλειονοψηφήσαντος  σύμβουλου κ. Ζηδιανάκη Εμμανουήλ σε τακτική συνεδρίαση με   μοναδικό θέμα:

ΣΥΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Παρόντες :

  1. Ζηδιανάκης Εμμανουήλ, 2. Τσιβγούλη Μαρία, 3. Φαρμακίδης Νικόλαος 4.Μαραγκού Ναταλία  5.Πιπίνου Γεωργία 6. Κωνστάντζου Μαρία και 7. Γιαννουκάς Ιωάννης

 

Απόντες :

Kανείς

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η συνεδρίαση

Θέμα : Συγκρότηση σε Σώμα.

Ο πλειονοψηφήσας σύμβουλος κ. Ζηδιανάκης  Εμμανουήλ πήρε τον λόγο:

Συνάδελφοι , σύμφωνα με το Καταστατικό της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ  το Άρθρο 17 πρέπει να εκλέξουμε με μυστική ψηφοφορία  τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον  Γραμματέα, τον Ταμία τον Αναπληρωτή   Γραμματέα ,, τον Αναπληρωτή Ταμία και  τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων

Υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου έδωσε υποψηφιότητα ο Ζηδιανάκης Εμμανουήλ

Έλαβε 7 ψήφους

Υποψηφιότητα για την θέση του  Αντιπροέδρου έδωσε υποψηφιότητα ο Φαρμακίδης Νικόλαος

Έλαβε 7 ψήφους

 Υποψηφιότητα για την θέση του  Γραμματέα έδωσε υποψηφιότητα η

Μαραγκού Ναταλία 

Έλαβε 7 ψήφους

Υποψηφιότητα για την θέση αναπληρωτή  Γραμματέα έδωσε υποψηφιότητα

Πιπίνου Γεωργία 

Έλαβε 7 ψήφους

Υποψηφιότητα για την θέση του  Ταμίας έδωσε υποψηφιότητα η Τσιβγούλη Μαρια

Έλαβε 7 ψήφους

Υποψηφιότητα για την θέση του  αναπληρωτή  Ταμίας έδωσε υποψηφιότητα

η Κωνσταντζου Μαρία

Έλαβε 7 ψήφους

Υποψηφιότητα για την θέση του Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων τον Γιαννουκά Ιωάννη

Έλαβε 9 ψήφους

 

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή έχει ως εξής

:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                     ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΑΝ. ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        ΠΙΠΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ                                  ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ     ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                          

Μη έχοντος άλλου θέματος λύετε η συνεδρίαση

 

Η  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                                              ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

Share Μοιράσου το