ΝΕΑ Δ.Ε.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΝΕΑ Δ.Ε.

Παραθέτουμε τα πρακτικά Γ.Σ. για την ανάδειξη νέας Δ.Ε.καθώς και τα πρακτικά Δ.Ε. για τον επιμερισμό των αξιωμάτων.

Share Μοιράσου το