Νέα δημόσια ομάδα στο Facebook για την κοινωνική οικονομία

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Νέα δημόσια ομάδα στο Facebook για την κοινωνική οικονομία

Εμπειρίες Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Δημιουργήσαμε μια νέα Δημόσια Ομάδα συζήτησης, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων διαπιστώνοντας ένα κενό στην δικτύωση και επικοινωνία μεταξύ των εγχειρημάτων της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε ένα τμήμα των νέων μορφών κοινωνικής οργάνωσης που αναπτύσσεται παγκόσμια τα τελευταία χρόνια. Διεκδικούμε την επαναθεμελίωση της οικονομίας σε δίκαιες και ισότιμες κοινωνικές σχέσεις, τον σεβασμό της διαφοράς, την ελαχιστοποίηση των εξουσιαστικών δομών, την αρμονική σχέση ανθρώπου-φύσης.
Συζητάμε λοιπόν τις εμπειρίες μας, δημοσιοποιούμε τις δραστηριότητές μας, αναζητούμε λύσεις στα προβλήματά μας, βοηθάμε όσους/ες ξεκινούν τώρα, προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. πληροφορούμαστε για καλές πρακτικές, αφουγκραζόμαστε τον σφυγμό της νέας οικονομίας σε όλο τον κόσμο.
Η ομάδα είναι ανοιχτή και δημόσια, ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει ελεύθερα, χωρίς διαμεσολαβητές, αρκεί να σέβεται το πλαίσιο αναφοράς,

Θα την βρείτε στην διεύθυνση: https://www.facebook.com/groups/777450822415129/

Share Μοιράσου το