ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παραθέτουμε το πρακτικό της μη αμειβόμενης εθελοντικής υπηρεσίας (εργασίας) σύμφωνα με το άρθρο 713 επ. του ΑΚ και του ν. 4430/2016

Share Μοιράσου το