ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + REFLECT

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + REFLECT

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS+

Η ΚΟΙΝΣΕΠ Κυκλάδων και η Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Σύρου (ΕΠΑ Σύρου- ΝΠΔΔ στο εφετείο Αιγαίου) από την Ελλάδα, καθώς και άλλες 5 φορείς από την Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Σουηδία, Μ. Βρετανία συμμετέχουν στο 3ετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα REFLECT, με θέμα την Ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική αγωγή στα δημοτικά σχολεία μέσα από μια ολιστική προσέγγιση με την συμμετοχή σχολείων , εκπαιδευτικών και γονέων ειδικά στο πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής του που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς.

Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά, ειδικά εκείνα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επωφελούνται από αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας βασισμένες σε στοιχεία για να μεγιστοποιήσουν τις μαθησιακές τους ικανότητες (Wilson 2017). Επιπλέον, τα σχολεία έχουν επίσης σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν προωθώντας όχι μόνο τη γνωστική, αλλά και την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι τα σχολεία εξακολουθούν να δυσκολεύονται, όταν ασχολούνται με μαθητές που στερούνται κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων (Gómez-Pérez, Calero, Mata, & Molinero, 2016). Τα προβλήματα αυτά συχνά συνδέονται µε προβλήματα αυτορρύθμισης, προγραµµατισµού και προσοχής, που αποτελούν προβλήματα στις εκτελεστικές λειτουργίες (EF) των μαθητών.

Η έρευνα δείχνει ότι οι προληπτικές δράσεις στους μαθητές για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση (SEL) έχουν θετικό αντίκτυπο στις κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες, τη σύνδεση τους με το σχολείο, τη θετική κοινωνική συμπεριφορά, την ακαδημαϊκή απόδοση και τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς και της συναισθηματικής δυσφορίας (Payton et al., 2008)·Sklad et al., 2012).

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η εκπαίδευση αυτών των δεξιοτήτων είναι πιο αποτελεσματική όταν ενδυναμώνει το πλαίσιο των μαθητών (εκπαιδευτικών, γονέων) να ενσωματώσουν αυτές τις δράσεις στην καθημερινή τους ρουτίνα.

Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά συχνά εστιάζουν σε συγκεκριμένες πτυχές του SEL ή EF και δίνονται από ειδικούς (συχνά σε θεραπευτικό περιβάλλον).

Κατά συνέπεια, η διαρκής επίδραση – μόλις τελειώσει το πρόγραμμα – είναι ελάχιστη.

Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών για τους εκπαιδευτικούς για την προώθηση της SEL και EF των μαθητών τους, οι οποίες μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.

Το σεμινάριο των εκπαιδευτικών  είναι εξ αποστάσεως με 5 σύγχρονες συνεδρίες κάθε 15μερο, συνολικά 15 ώρες, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό μέσω MOODLE και στα Ελληνικά.

Το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα REFLECT,  με τουλάχιστον πέντε σχολικές ομάδες που συμμετέχουν ανά χώρα.

Mέσα στους στόχους μας είναι η δικτύωση όλων αυτών των σχολείων και η δημιουργία ενός δικτύου για την συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και πιθανές συνέργειες σε επόμενα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ο αντίκτυπος του σεμιναρίου θα αξιολογηθεί μέσω ερωτηματολογίων από το Πανεπιστήμιο της GRANADA που συμμετέχει στο πρόγραμμα με το τμήμα Ψυχολογίας.

Το Πιλοτικό πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Αθμιας εκπαίδευσης, έχει ξεκινήσει από τις αρχές Μάρτη 2021 και θα ολοκληρωθεί κατά την φετινή σχολική χρονιά, με την συμμετοχή σχολείων και εκπαιδευτικών από την Σύρο, την Νάξο, την Κέα καθώς και από την Αθήνα.

 Μίλτος Σακελλαρίου

MSc Counseling Psychology

Επιστημονικός Υπεύθυνος

του προγράμματος REFLECT

για την Ελλάδα

OI ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ GRANADA-UNIVERSIDAD DE GRANADA, Spain
  • ΠANEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕVORA - UNIVERSIDADE DE EVORΑ, Portugal
  • ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ALTERA VITA, Greece
  • ΕΠΑ Σύρου, Συνεργαζόμενος φορέας, Greece
  • Skolutvecklarna Sverige AB, Sweden
  • Imagine If, Partnership Ltd United Kingdom
  • TOPUNT Gent, Belgium.

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΑLTERA VITA

Social Cooperative of Cyclades

Kepos-Manna, 84100 Syros 

CYCLADES-GREECE

tel:+306972204356    

E-mail: [email protected]

Web: https://alteravita-cyclades.gr

        

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ KΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

https://e-learning.alteravita.eu

E-Learning: https://moodle.alteravita-cyclades.gr 

Share Μοιράσου το