ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Νέα Κέντρων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Κ.ΑΛ.Ο. προτείνει μια οικονομία που στο επίκεντρό της είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον η ισότητα στη λήψη αποφάσεων η αυτονομία της εργασίας, η ηθική στην παραγωγή και στη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών και η δικαιοσύνη στη διαχείριση των πλεονασμάτων της παραγωγικής διαδικασίας.”

Το κέντρο στήριξης  έχει ως στόχο να εργαστεί στην βοήθεια δημιουργίας υγιών και βιώσιμων φορέων Κ.ΑΛ.Ο., την δικτύωσή τους και την συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτόνομων υποστηρικτικών δομών, για τη δημιουργία συνθήκων που θα οδηγήσουν την εγκαθίδρυση της Κ.ΑΛ.Ο. ως αποτελεσματικού μοντέλου συμβίωσης και δημιουργίας.

kalo.commonslab.gr

[email protected]

2811112473

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ