Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τον Απολογισμό χρήσης 2021 και τον Προγραμματισμό χρήσης 2022

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τον Απολογισμό χρήσης 2021 και τον Προγραμματισμό χρήσης 2022

Στην Νίκαια στις 2 Ιουνίου του έτους 2022 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη” με θέμα ημερήσιας διάταξης Έγκριση του απολογισμού 2021 και Έγκριση του προγραμματισμού 2022 

Ο Φορέας παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Ενημέρωση για

Share Μοιράσου το