ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ρόδος   9/10/2019

Αρ. Πρωτ. : 634

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Διοικούσα Επιτροπή με απόφασή της σας προσκαλεί, την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας μας (Ερρίκου Σλίμαν, περιοχή Αγίων Αποστόλων) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Διοικητικος Απολογισμός
  2. Οικονομικός Απολογισμός
  3. Εγγραφή Νέων Μελών
  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

  ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                         ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  

Share Μοιράσου το