ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ I.R.HELLAS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ I.R.HELLAS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Σημαντική βράβευση Αριστείας της I.R.Hellas social cooperative
«Βέλτιστες πρακτικές» αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Βραβεία αριστείας σε 6 πετυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις απένειμε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας.
Μια επιβράβευση που ανήκει στους 12.760 μικρούς μαθητές ,και στους εκπαιδευτικούς που μας στηρίζουν στην κεντρική Μακεδονία , εμείς από την μεριά μας σας ευχαριστούμε που σας νιώθουμε δίπλα μας !
I.R.Hellas social cooperative

Share Μοιράσου το