Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη του τομέα πολιτικής για την μακροχρόνια φροντίδα (Long Term Care)

Ενημερώσεις
Κατηγορία
Δευ, 07/08/2019 - 15:02

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. VP/2019/003 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση καινοτόμων παρεμβάσεων, οι οποίες θα υποστηρίξουν διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις  στο πεδίο παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας (Long-term care), που δημοσιεύτηκε από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ε.Ε. στο πλαίσιο  του υποπρογράμματος PROGRESS του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την “Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία” (ΕaSI)  για δική σας ενημέρωση και πιθανές ενέργειες μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2019.

To πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  για υποβολή προτάσεων, το έντυπο της αίτησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Γ.Δ. Απασχόλησης : https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes

Στις 18 Ιουλίου (11.00-12.00 ώρα Βρυξελλών) η Επιτροπή θα προσφέρει -στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση- σχετικό Ιστοσεμινάριο (Webinar). Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε

είτε στο αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής :

κα Ανθή Κρητικού : 210-5271409, [email protected]

 

είτε να αποστείλετε το ερώτημα σας ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της

Γ.Δ. Απασχόλησης:  [email protected].

 

Με εκτίμηση

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αρχεία
Ημερομηνία Εκδήλωσης
-