Μελέτες υποβοήθησης του έργου των Κοινωνικών Επιχειρηματιών (Προγραμματική Περίοδος 2007-2013)

Ενημερώσεις
Κατηγορία
Παρ, 12/22/2017 - 13:06

Κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο υλοποιήθηκε η Δράση «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της Ανάπτυξης και Προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας (Κεντρικός Μηχανισμός)». Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από Εταιρικό Σχήμα κατόπιν αξιολόγησης στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης και αποτελείτο από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ως κύριο Δικαιούχο και το BIC, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το ΤΕΙ Αθήνας και την Περιφέρεια Αττικής ως Συμπράττοντες Φορείς – Εταίροι (λοιποί δικαιούχοι). Με στόχο την παροχή ενημερωτικού υλικού και την υποβοήθηση του έργου των φορέων ΚΑΛΟ, επισυνάπτουμε εδώ τέσσερις μελέτες, οι οποίες παρήχθησαν, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του παραπάνω έργου:

  • ΤΕΙ Αθήνας, «Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο εμψύχωσης κοινωνικών επιχειρηματιών»
  • ΤΕΙ Αθήνας, «Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για την εφαρμογή διαδικασιών ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης ως μεθόδου κοινωνικής ένταξης»
  • ΤΕΙ Αθήνας, «Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Δικτύωσης κοινωνικών επιχειρηματιών»
  • ΕΚΚΕ, «Οδηγός για τη μέτρηση της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ.»