ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΛΟ

Ενημερώσεις
Παρ, 08/04/2023 - 13:01

Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται όλοι οι έως 21-03-2023 εγγεγραμμένοι φορείς στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ασχέτως αν τηρούν λογαριασμό στην πλατφόρμα δικτύωσης foreis-kalo.gr ή όχι.

Διεύθυνση Εκδήλωσης

Κοραή 4
10564 Αθήνα
Ελλάδα