Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση
Δημητρίου Χατζή 13 Αμπελόκηποι Ιωάννινα
Τηλέφωνο
2651077037
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, λειτουργεί το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο.) στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννιτών από το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ¨ISCD¨.

Το Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη ¨ISCD¨ ιδρύθηκε το 2011, είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το «ICSD» διαθέτει το απαραίτητο πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ομάδα Στόχος:
 Ευπαθείς ομάδες
 Γυναίκες
 Άνεργοι
 Επιχειρηματίες – Αυτοαπασχολούμενοι
 Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς,
 Περιφέρειες, ΟΤΑ
 Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί φορείς
 Ευρύ κοινό

Μέσα Υλοποίησης:
 Συμβουλευτική
 Μελέτες – Έρευνες
 Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
 Διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων
 Συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού
 Αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου
 Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ
 Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα


Νέα του Φορέα