Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: 
Δημητρίου Χατζή 13 Αμπελόκηποι Ιωάννινα
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
2651077037
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, λειτουργεί το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο.) στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννιτών από το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ¨ISCD¨.

Το Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη ¨ISCD¨ ιδρύθηκε το 2011, είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το «ICSD» διαθέτει το απαραίτητο πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ομάδα Στόχος:
 Ευπαθείς ομάδες
 Γυναίκες
 Άνεργοι
 Επιχειρηματίες – Αυτοαπασχολούμενοι
 Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς,
 Περιφέρειες, ΟΤΑ
 Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί φορείς
 Ευρύ κοινό

Μέσα Υλοποίησης:
 Συμβουλευτική
 Μελέτες – Έρευνες
 Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
 Διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων
 Συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού
 Αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου
 Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ
 Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα


Νέα του Φορέα