Πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, για συνεδρίαση το 29/09/2018, στα γραφεία της Κοιν.Σ. Επ., στο Μοσχάτο και ώρα 16:30 με θέματα: Η Πρόεδρος Μαρία Μενούνου

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Δευ, 11/11/2019 - 17:02

Προσκληση Διοικούσας Επιτροπής 

για συνεδρίαση στις 13/11/2019 στην έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στο Μοσχάτο και ώρα 18:00 με θέμα ταμειακή διευκόλυνση / δανεισμός ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 

Η πρόεδρος.

Μαρία. Μενούνου