ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τρί, 08/20/2019 - 15:21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας  καλούμε στην σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «ΤΕΝΕΑ ΕΛΑΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ» , στις 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στην έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «ΕΛΑΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ» στην οδό Νικηταρά 10 , Χιλιομόδι Κορινθίας , με θέματα :

Θέμα 1ο: Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων 2018

Θέμα 2ο: Επιχειρηματικό σχέδιο 2019.

 

   Χιλιομόδι 19-08-2019

Για την ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «ΤΕΝΕΑ ΕΛΑΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ»

0 Πρόεδρος

Κοσοβίτσας Κων/νος