Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2022

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Παρ, 06/17/2022 - 13:17

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφελείας S.A Gallery στην τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:30, στην Νεοχωρούδα Θεσσαλονικης.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  • Θέμα 1. Απολογισμός 2021
  • Θέμα 2. Προγραμματισμός Δράσεων 2022
  • Θέμα 3. Οικονομικές Καταστάσεις 2021
  • Θέμα 4. Λήψη αποφάσεων σχετικά με την διανομή κερδών

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Σαχπάζης Βασίλειος