ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ".

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τρί, 04/09/2019 - 12:23

Πρόσκληση στην επαναληπτική ετήσια Γ.Σ των μελών της "Δασικό χωριό Παγγαίου" Κοιν.σ.επ.

Προσκαλούνται τα μέλη της "Δασικό χωριό Παγγαίου" Κοιν.σ.επ στην επαναληπτική ετήσια Γ.Σ των μελών της στις 09/04/2019 στο Δασικό χωριό Παγγαίου και ώρα 20:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα:

1) Οικονομικός απολογισμός - ισολογισμός έτους 2018.
2) Απολογισμός δράσεων έτους 2018.
3) Πρόγραμμα δράσεων έτους 2019.
4) Αποχώρηση - προσχώρηση μελών.
5) Τροποποίηση καταστατικού.
6) Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

955
Απήχηση
28
Αλληλεπιδράσεις