ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ERGO CULTURE HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Δευ, 02/08/2021 - 10:49

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
«ERGO CULTURE / HUMAN TRACES»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Δ00270
ΑΦΜ 997583605
Ναυπλίου 1, 64003 Κρηνίδες
Τηλ. 6972727480 | Email: [email protected]

Κρηνίδες, 05//02/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ERGO CULTURE / HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 στο γραφείο της ΚΟΙΝΣΕΠ στις Κρηνίδες Καβάλας.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2020
2. Έγκριση ή μη του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2021
3. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2020
4. Έγκριση ή μη, απαλλαγής από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής
5. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή κερδών ή την κάλυψη των ζημιών
6. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για τραπεζικές συναλλαγές και υπογραφής συμβάσεων με το Δημόσιο, ΟΤΑ και με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή επιστημονικό φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
7. Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Ιωάννης Ηλιάδης