Πρόσκληση σε Τακτική Γ.Σ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Πέμ, 07/13/2023 - 16:39

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 19:00, τα μέλη της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ACTION PLUS» καλούνται στην έδρα του Συνεταιρισμού – Εμμ. Μπενάκη 76, Αθήνα 10681 - σε έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τα άρθρα 13 επ. του καταστατικού του συνεταιρισμού.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο Θέμα : Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
2ο Θέμα : Έγκριση Απολογισμού 2022 - Προγραμματισμού 2023
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνεδριάσει την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 σε ίδια ώρα και τόπο χωρίς προηγούμενη άλλη ειδοποίηση.

Η πρόεδρος ΔΕ - Άννα Κονιωτάκη
Η γραμματέας ΔΕ - Δέσποινα Ντούρου