Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Naxos Trekking Κοιν.Σ.Επ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Κυρ, 04/01/2018 - 18:18

Προς : Μέλη της Naxos Trekking Κοιν.Σ.Επ. 

Νάξος, 02/04/ 2018

 

Η Διοικούσα επιτροπή της Naxos Trekking Κοιν.Σ.Επ. προσκαλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 12/04/2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην έδρα της, στη Νάξο με τα εξής θέματα:

  1. Απολογισμός ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων 2017
  2. Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017
  3. Προγραμματισμός Δράσεων 2018.
  4. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2018

Η ταμίας της Δ.Ε.

Παναγιώτα Μαργαρίτη