Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση της ΚΟΙΝΣΕΠ Ελληνικής εταιρείας Καινοτόμου Επικοινωνίας

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τρί, 02/20/2018 - 12:04

Προσκαλείσθε σε τακτική γενική συνέλευση των μελών  που θα γίνει στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ Σερβίων 10, 4ος όροφος στην Αθήνα, στις 16.00μ.μ. την Παρασκευή  23  Φεβρουαρίου 2018

Θέματα:

  1. Απαλλαγή της διοικούσας επιτροπής από κάθε ευθύνη για το έτος 2017
  2. Έγκριση ετησίου σχεδίου δράσης 2018