Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τρί, 04/24/2018 - 21:50

Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΟΞΥΓΟΝΟ, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο Ο2 ΚοινΣΕπ, καλεί με απόφασή της τα μέλη της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 2 Μαϊου 2018 και ώρα 9:00 π.μ. στην έδρα της επί της Π. Κυρίλλου 3Α στην Ξάνθη.

Θέματα ημερήσιας διάταξης 

- 'Εγκριση ή μη απολογισμού έργου έτους 2017

- 'Εγκριση ή μη ισολογισμού / Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017

- Έγκριση ή μη Προγραμματισμού έργου έτους 2018 

- Έγκριση ή μη απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή αίτησης νέου μέλους

- Αποδοχή αίτησης αποχώρησης μέλους

- Τροποποίηση Καταστατικού