ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Δευ, 03/08/2021 - 20:18

Καλαμπάκι 08/03/2021

 

Θέμα: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΗΛΙΟΔΩΡΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00 μμ, στην έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ, Βαλαορίτου 2 66031 Καλαμπάκι Δράμας.

 

Θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι:

1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση του απολογισμού έτους 2020

2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση του προγραμματισμού έτους 2021

3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2020

4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής 

 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Ανδρονίκη Λουλούδη