ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τετ, 06/17/2020 - 12:39

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                                                                                                                      Ηράκλειο  17/06/2020  

 Ο Διαχειριστής  του Συνεταιρισμού Εργαζομένων  Πολιτιστικές Δικτυώσεις  με αριθμό  Μητρώου 000028004101,  προσκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγ 4 του καταστατικού. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  στις 18 / 06 / 2020,  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  10: 00  με τα  εξής  θέματα:

1.            Διαχειριστικός  Απολογισμός  2019

2.            Προγραμματισμός Δράσεων   2020

3.            Έγκριση οικονομικών καταστάσεων

4.            Διανομή κερδών

5.           Έγκριση συμμετοχής του συνεταιρισμού στην ΥΠΟ ίδρυση  «Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης» με διακριτικό τίτλο "CretanSCENT" .Εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί  τον συνεταιρισμό  στην Ένωση.

 Ο  Διαχειριστής 

Γιώργος Νιργιανάκης