Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Δευ, 03/26/2018 - 13:13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς : Μέλη Κοιν.Σ.Επ.  «ΗΛΙΟΔΩΡΑ»

Καλαμπάκι, 26/3/ 2018

 

Η Διοικούσα επιτροπή της ΚοινΣΕπ ΗΛΙΟΔΩΡΑ προσκαλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 31/03/2018 , ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, στην έδρα της, Βαλαωρίτου 2, στο Καλαμπάκι της Δράμας με τα εξής θέματα:

  1. Απολογισμός ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων 2017
  2. Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017
  3. Προγραμματισμός Δράσεων 2018.
  4. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2018

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανδρονίκη Λουλούδη