Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Δευ, 07/24/2023 - 12:30

Προς : Μέλη Κοιν.Σ.Επ. «Δράση & Ενέργεια»

Η Διοικούσα επιτροπή της ΚοινΣΕπ Δράση και Ενέργειας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις την Παρασκευή 28/7 και ώρα 08:30, στα γραφεία της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στην Ρήγα Φεραίου 135 στον Βόλο, με τα εξής θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός 2022.
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2022
  3. Προγραμματισμός Δράσεων 2023.
  4. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2023
  5. Διανομή κερδών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιώργος Ράιος