ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Σάβ, 06/17/2017 - 12:31

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ

«ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Πολύστυλο Καβάλας, 13/06/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2017 και ημέρα Πέμπτη στις 18:00, στην έδρα της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ στο Πολύστυλο Καβάλας.

 

Θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Έγκριση ή μη, διαγραφής μελών της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ, τα οποία έχουν αιτηθεί διαγραφής.
  2. Έγκριση ή μη, εγγραφής νέων μελών της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ, τα οποία έχουν αιτηθεί εγγραφής.
  3. Ενημέρωση και έγκριση της Τροποποίησης του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016 της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  4. Έγκριση ή μη, απαλλαγής από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  5. Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ.

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ