ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ ΜΕΛΩΝ της ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τετ, 07/26/2023 - 22:56

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μελών,της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ

Η Δ.Ε της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ, προσκαλεί τα μέλη της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μελών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της ΚΟΙΝΣΕΠ που θα γίνει στην έδρα της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ»,
στο Ηράκλειο, Στρατή Μυριβήλη 2, τo Σάββατο
29 Ιουλίου και ώρα 18:00.

Θέματα

1. Απολογισμός - Απαλλαγή της διοικούσας επιτροπής από κάθε ευθύνη για το έτος 2022
2. Έγκριση ετησίου προγραμματισμού δραστηριοτήτων - σχεδίου δράσης 2023