Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ “ Ψηφίδων Τέχνη Εύ Ποιώ ‘

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Παρ, 03/08/2024 - 15:25

Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ “ Ψηφίδων Τέχνη Εύ Ποιώ ‘

Η Δ.Ε της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ‘’ Ψηφίδων Τέχνη Εύ Ποιώ ‘’

προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική Γενική Συνέλευση των μελών σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της ΚΟΙΝΣΕΠ που θα γίνει στην έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ,
Χαριτονικολή 03 και Αγ. Αντωνίου 16, στο Ηράκλειο Κρήτης
Το Σάββατο 16/03/2024 και ώρα 04.00μ.μ.

Θέματα

1. Απολογισμός - Απαλλαγή της διοικούσας επιτροπής από κάθε ευθύνη για το έτος 2023
2. Έγκριση ετησίου προγραμματισμού δραστηριοτήτων - σχεδίου δράσης
3. Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε)