ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ ΜΕΛΩΝ της ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Παρ, 03/17/2023 - 20:07

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ

Η Δ.Ε της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ, προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της ΚΟΙΝΣΕΠ που θα γίνει στην έδρα της, Στρατή Μυριβήλη 2, στο Ηράκλειο στις 16.00μ.μ. την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Θέμα :
Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε)