Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ S.A. Gallery

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Δευ, 04/03/2023 - 14:25

Η Δ.Ε της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ S.A Gallery, προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών,που θα γίνει στην έδρα της, Νεοχωρούδα, στη Θεσσαλονίκη στις 18.00 μ.μ. την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

Θέμα :
Τροποποήση της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε)