ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CooCoo Creations Κοιν.Σ.Επ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Παρ, 06/09/2017 - 08:59

Η Διοικούσα Επιτροπή , καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη της, την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, και ώρα 09.00, στην έδρα της εταιρίας, Λ.Καρέα 7 στον Βύρωνα.

Ημερήσια Διάταξη :

1ο Θέμα : Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2ο Θέμα : Απόφαση Μετάπτωσης του Συνεταιρισμού σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.

3ο Θέμα : Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Καταστατικού.

4ο Θέμα : Εξουσιοδότηση για την Δημοσίευση της Τροποποίησης Καταστατικού και την Εγγραφή του Συνεταιρισμού στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λαμπρινή Καρούσου                                                     Αντρέας Καρούσος