ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Σάβ, 08/08/2020 - 14:08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «ΕΛΑΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ» , στις 20 Αυγούστου και ώρα 18:00 στην έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «ΕΛΑΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ» στην οδό Νικηταρά 10 , Χιλιομόδι Κορινθίας , με θέματα :
Θέμα 1ο: Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων 2019
Θέμα 2ο: Επιχειρηματικό σχέδιο 2020.

Χιλιομόδι 08-08-2020
Για την ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «ΕΛΑΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ»
0 Πρόεδρος
Κοσοβίτσας Κωννος