Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Πέμ, 01/26/2023 - 16:33

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ S.A. Gallery Σαχπάζης Βασίλειος καλεί τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 31/1/2023 κι ώρα 12:00 στην έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στην Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης με θέμα την εξουσιοδότηση της Διοικούσας Επιτροπής για θέματα παροχής υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της ΚοινΣΕπ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν,δηλαδή μη αμειβόμενης σύμβασης εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Σαχπάζης Βασίλειος