ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ERGO CULTURE -HUMAN TRACES

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τρί, 03/13/2018 - 16:07

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

«ERGO CULTURE - HUMAN TRACES»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΕΤΗΣΙΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλείστε στην  Ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση της Κοιν. Σ. Επ. «ERGO CULTURE-HUMAN TRACES  ΚΟΙΝΣΕΠ»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη  21  Mαρτίου 2018  στις 18:00 στο Ξενοδοχείο Ωκεανίς  στην Καβάλα.

Θέμα ημερησίας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2017
  2. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2017
  3. Έγκριση ή μη του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2018.
  4. Έγκριση ή μη απαλλαγήs  ευθυνών Δ.Ε

                                                       Ιωάννης   Ηλιάδης

                                            Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής