ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Εταιρικό Νέο
Τρί, 06/11/2024 - 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 000039803120)

 

 Άργος 10 Ιουνίου 2024

 

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. "ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ", η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2024 και ώρα 20:00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. (Δημοκρατίας 113 Πυργέλλα-Άργος 21200) και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 30 Ιουνίου 2024 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2023.
  2. Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2023 και απαλλαγή ευθυνών Δ.Ε.
  3. Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2024.
  4. Διανομή κερδών.

 

Για την Δ.Ε.

 

Σπύρος Καχριμάνης