ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τετ, 07/26/2023 - 10:39

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023
Της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας S.A. GALLERY (Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 000201803091)

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. "S.A GALLERY ", η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 και ώρα 16:00 στην έδρα της στην Νεοχωρουδα Θεσσαλονίκης με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

Έγκριση του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2022.
Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2022 .
Έγκριση του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2023.
Διανομή κερδών
 

Ο Πρόεδρος

Σαχπάζης Βασίλειος