ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τετ, 06/28/2023 - 14:14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023
ΠΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΟΥΣ-ΜΕΛΗ

Της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας ΚΕΝΤΡΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 000039803120)

Άργος 16 Ιουνίου 2023

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. "ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ", η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2023 και ώρα 20:00 στην έδρα του και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 30 Ιουνίου 2023, με το ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2022.
Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2022 και απαλλαγή ευθυνών Δ.Ε.
Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2023.
Διανομή κερδών
Για την Δ.Ε.

Σπύρος Καχριμάνης