ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Κυρ, 08/28/2022 - 14:36

Προς : Μέλη Κοιν.Σ.Επ. «Δράση & Ενέργεια»

Η Διοικούσα επιτροπή της ΚοινΣΕπ Δράση και Ενέργειας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις την Τετάρτη και ώρα 08:30, στα γραφεία της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στην Ρήγα Φεραίου 135 στον Βόλο, με τα εξής θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός 2021.
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2021
  3. Προγραμματισμός Δράσεων 2022.
  4. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2022
  5. Διανομή κερδών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιώργος Ράιος