Πρόσκληση Ετήσια Γ.Σ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τρί, 06/21/2022 - 13:22

Αιγάλεω 21/62021

Η Διαχειριστής  της Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΝΑΛΛΗΖΑ  με αριθμό  Μητρώου 000039703010,  προσκαλεί τα μέλη της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του καταστατικού. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία την Κοιν.Σ.Επ.  το Σάββατο 25/06/2021 , ώρα  15: 00  με τα  εξής  θέματα:

1.            Διαχειριστικός  Απολογισμός  2021

2.            Προγραμματισμός Δράσεων   2022

3.            Έγκριση ή μη οικονομικών καταστάσεων

4.            Διανομή κερδών / ζημιών

 Η  Διαχειριστής 

Καραμάνη Αργυρώ