ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-SHERPA - Βιώσιμος κόμβος για συμμετοχή σε αγροτικές πολιτικές

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Κυρ, 04/11/2021 - 14:10

Καλώς ήλθατε στο SHERPA - Βιώσιμος κόμβος για συμμετοχή σε αγροτικές πολιτικές, ένα τετραετές έργο (2019-2023) 17 εταίρων που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «HORIZON 2020»

Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε γνώσεις που συμβάλλουν στη διατύπωση προτάσεων για μελλοντικές πολιτικές σχετικές με τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, με τη δημιουργία διεπαφή επιστήμης-κοινωνίας-πολιτικής. Αυτό το έγγραφο αναφέρεται στο πρώτο SHERPA συνέδριο που διοργανώθηκε ουσιαστικά μεταξύ 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο συγκέντρωσε περίπου 120 συμμετέχοντες από 26 χώρες (23 κράτη μέλη) σε μια συζήτηση - διεργασία επιστήμης-κοινωνίας-πολιτικής.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ Κυκλάδων συμμετείχε στον διάλογο και στην έρευνα δράσης, καθ΄ όλη την διεργασία στο προηγούμενο έτος μετά από κάλεσμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, που συμμετέχει στο SEPRA, για την αποτύπωση των αναγκών και των προτάσεων που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη του Νότιου Αιγαίου, για τα επόμενα 20 χρόνια..

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

https://rural-interfaces.eu/partners-sherpa/

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

https://rural-interfaces.eu/.../SHERPA_Annual-Conference...