ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ERGO CULTURE / HUMAN TRACES»

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τετ, 03/22/2017 - 17:03

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
«
ERGO CULTURE / HUMAN TRACES»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  Δ00270

ΑΦΜ  997583605

Ναυπλίου 1, 64003 Κρηνίδες

Τηλ. 6972727480 | Email: [email protected]

 

 Κρηνίδες, 18/03/2017

 

                                                                                                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ERGO CULTURE / HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2017 και ημέρα Δευτέρα στις 19:00 στο γραφείο της «ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΕΠ» επί της οδού Ομονοίας 133 στην  Καβάλα.

 

Θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Έγκριση ή μη, διαγραφής μελών της ERGO CULTURE / HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ, τα οποία έχουν αιτηθεί διαγραφής.
  2. Έγκριση ή μη, εγγραφής νέων μελών της ERGO CULTURE / HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ, τα οποία έχουν αιτηθεί εγγραφής.
  3. Ενημέρωση για την πορεία των δράσεων της ERGO CULTURE / HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ για το έτος 2016.
  4. Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2016 της ERGO CULTURE / HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ.
  5. Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2016 της ERGO CULTURE / HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ.
  6. Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2017 της ERGO CULTURE / HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ
  7. Ενημέρωση για την Τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016 της ERGO CULTURE / HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ.
  8. Έγκριση ή μη, απαλλαγής από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής της ERGO CULTURE / HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ.
  9. Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής της ERGO CULTURE / HUMAN TRACES ΚΟΙΝΣΕΠ.

 

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

 

Ιωάννης Ηλιάδης