Κάλεσμα μελών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Πέμ, 02/11/2021 - 18:30

Η Διοικούσα Επιτροπή της CooCoo Creations Κοιν.Σ.Επ. καλεί τα μέλη της εταιρίας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί 17-2-2021 και ώρα 10:00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκεται στον Βύρωνα , στην οδό Λ. Αγίου Ιωάννη Καρέα 7. 

Θέμα ημερήσια διάταξης:

Επανεξέταση συμμετοχής της εταιρίας σε συλλογικά όργανα

Κατά την συνεδρίαση λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη διάδοσης του COVID-19 (αποστάσεις - μάσκα - αερισμός) ώστε να είναι δυνατή η δια ζώσης συζήτηση και μυστική ψηφοφορία.

Η πρόεδρος ΔΕ - Λαμπρινή Καρούσου

Ο γραμματέας ΔΕ - Ευάγγελος Μερτζάνης