Γενική Τακτική Συνέλευση 2024

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Εταιρικό Νέο
Παρ, 03/15/2024 - 19:31

Καλούμε τα μέλη της Κοινωνική Συνεταιριστικής Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφελείας ΠΑΛΜΙ (ΠΑΛΜΙ Κοιν.Σ.Επ) στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση 2024, ημέρα Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00, στην Μεσσήνη στη οδό Σταδίου 41, με κύρια θέματα συζήτησης:

1. Διοικητικός και Οικονομικός ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

2. Προγραμματισμός ΔΡΑΣΕΩΝ 2024

3.Οικονομικός Προϋπολογισμός 2024

4. Λήψη αποφάσεων σχετικά με την διανομή κερδών

5. Διάφορα - Προτάσεις

Η Πρόεδρος
Margherita Bovicelli
ΠΑΛΜΙ Κοιν.Σ.Επ