Γενική Συνέλευση ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τρί, 04/18/2023 - 16:42

Στην Καβάλα 8 Ιουνίου 2022 συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα:
θέμα 1:Εγκριση αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων (Β6) και προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (Παρ2γ) σύμφωνα με τα άρθρα 29κ30 του Ν. 4308/2014
Θέμα 2:Απαλλαγή της Δ.Ε από κάθε ευθύνη για το έτος 2021
Θέμα 3:Έγκριση ετήσιο σχέδιο δράσης 2022
Θέμα 4:Διανομή κερδών έτους χρήσης 2021