ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Πέμ, 03/15/2018 - 13:26

Η Κοιν.Σ.Επ."Αέναος Ροή" ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με Θέματα,: 

-Απολογισμός του έτους 2017 (οικονομικά, ενέργειες, συνέργειες)

-Σχεδιασμός της καινούριας χρονιάς 2018

-Ισολογισμός 2017 (ανάλυση,συμφωνία,ψηφοφορία),

θα λάβει χώρα στην έδρα μας, στο Βουτύρο, στις 20/03/2018 και στις 7 το βράδυ.

Τα μέλη έχουν ήδη ειδοποιηθεί προσωπικά και συμφωνήσει στην ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης.